SR001

חוֹמֶר:כותנה אורגנית עם צבע צמחי

יתרונות:

תמיכה לקשת - רצועת קשת מתיחה מספקת תמיכה יעילה ושומרת על הגרביים במקום

רשת אוורור - אזורי אוורור רשת מספקים ניהול לחות מיטבי ויכולת נשימה מרבית