RN001

חוֹמֶר:מיחזור ניילון

מאפיינים:מנדפת לחות, להישאר למעלה, תמיכה לקשת

יתרונות:

תמיכה לקשת - רצועת קשת מתיחה מספקת תמיכה יעילה ושומרת על הגרביים במקום

רשת אוורור - אזורי אוורור רשת מספקים ניהול לחות מיטבי ויכולת נשימה מרבית